PN-ETS 300 329:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2003 - wersja polska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Systemy i urządzenia radiowe (RES) -- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń ulepszonego systemu cyfrowej telekomunikacji bezsznurowej (DECT)

Zakres

Podano kryteria dotyczące oceny urządzeń radiokomunikacyjnych i wyposażenia pomocniczego systemu DECT, z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Podano metody badań, poziomy dopuszczalne i kryteria oceny urządzeń opisanych w normach ETSI: ETS 300 175-2 i ETS 300 176, pracujących w pasmie częstotliwości pomiędzy 1880 MHz i 1900 MHz oraz odpowiedniego wyposażenia pomocniczego

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETS 300 329:2000 - wersja polska
Tytuł Systemy i urządzenia radiowe (RES) -- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń ulepszonego systemu cyfrowej telekomunikacji bezsznurowej (DECT)
Data publikacji 31-10-2000
Data wycofania 05-12-2003
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETS 300 329:1997 [IDT]
ICS 33.100.01
Zastąpiona przez PN-ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2003 - wersja polska