PN-ENV 12140:2004 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie stosunku izotopowego (13C/12C) izotopów stabilnych węgla w cukrach z soków owocowych -- Metoda z wykorzystaniem spektrometrii masowej stosunków izotopowych

Zakres

Przedstawiono metodę oznaczania stosunku izotopowego (13C/12C) węgla w cukrach z soków owocowych z użyciem spektrometrii stosunków izotopowych. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób postępowania, obliczenia, precyzję metody (powtarzalność i odtwarzalność) i sprawozdanie z badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ENV 12140:2004 - wersja polska
Tytuł Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie stosunku izotopowego (13C/12C) izotopów stabilnych węgla w cukrach z soków owocowych -- Metoda z wykorzystaniem spektrometrii masowej stosunków izotopowych
Data publikacji 25-03-2004
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Wprowadza ENV 12140:1996 [IDT]
ICS 67.160.20