PN-EN ISO/IEC 17021:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania

Zakres

W normie przedstawiono zasady i wymagania dotyczące kompetencji, spójności i bezstronności auditowania i certyfikacji systemów zarządzania wszystkich typów (np. systemów zarządzania jakością lub systemów zarządzania środowiskowego) oraz zasady i wymagania dla jednostek prowadzących taką działalność. Jednostki certyfikujące, działające zgodnie z niniejszą normą, nie muszą oferować wszystkich typów certyfikacji systemów zarządzania. Certyfikacja systemów zarządzania (nazywana w niniejszej normie "certyfikacją") jest działalnością polegającą na ocenie zgodności przez stronę trzecią (patrz 5.5 PN-EN ISO/IEC 17000: 2006). Dlatego jednostki prowadzące taką działalność są jednostkami oceniającymi zgodność jako strona trzecia (nazywanymi w niniejszej normie "jednostką certyfikującą/ jednostkami certyfikującymi"). UWAGA 1 Certyfikacja systemu zarządzania jest czasami nazywana również "rejestracją", a jednostki certyfikujące są czasami nazywane "jednostkami rejestrującymi". UWAGA 2 Jednostka certyfikująca może, lub nie, być jednostką administracji państwowej (upoważnioną, lub nie, z mocy prawa). UWAGA 3 Niniejsza norma może być stosowana jako dokument zawierający kryteria dla procesów akredytacji lub oceny równorzędnej lub innych procesów auditowania

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania
Data publikacji 21-12-2011
Data wycofania 23-09-2015
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17021:2011 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17021:2011 - wersja angielska
ICS 03.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 - wersja angielska