PN-EN ISO/CIE 11664-4:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Kolorymetria -- Część 4: Przestrzeń barw CIE 1976 L*a*b*

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę obliczania współrzędnych przestrzeni barw CIE 1976 L*a*b*, w tym korelacji jasności, chromy i odcienia. Podano dwie metody na obliczanie odległości euklidesowych w tej przestrzeni, reprezentujących postrzegane rozmiary różnic barwy.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do składowych trójchromatycznych obliczanych za pomocą funkcji kolorymetrycznych standardowego systemu kolorymetrycznego CIE 1931 lub standardowego systemu kolorymetrycznego CIE 1964. Niniejszy dokument może być użyty do określenia bodźców barwowych postrzeganych jako przynależne do obiektu odbijającego lub przepuszczającego, gdzie wymagana jest przestrzeń trójwymiarowa bardziej równomierna niż przestrzeń trójchromatyczna.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do bodźców barwowych postrzeganych jako przynależne do obszaru, który wydaje się emitować światło jako główne źródło światła, lub który wydaje się odbijać takie światło lustrzanie.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do wyświetlaczy samoświecących, takich jak lampy kineskopowe, jeśli są używane do symulowania obiektów odbijających lub przepuszczających oraz jeśli bodźce są odpowiednio znormalizowane.
Obliczanie odwrotnej transformacji pokazano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO/CIE 11664-4:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Kolorymetria -- Część 4: Przestrzeń barw CIE 1976 L*a*b*
Data publikacji 02-08-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO/CIE 11664-4:2019 [IDT], ISO/CIE 11664-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11664-4:2011 - wersja angielska
ICS 17.180.20