PN-EN ISO/CIE 11664-3:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Kolorymetria – Część 3: Składowe trójchromatyczne CIE

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody obliczania składowych trójchromatycznych bodźców barwowych, dla których ustalono rozkłady widmowe. Te bodźce barwowe mogą być wytworzone przez samoświecące źródła światła lub przez obiekty odbijające lub przepuszczające.
Dokument wymaga, aby rozkład tych bodźców barwowych był stabelaryzowany w odstępach pomiaru co 5 nm lub mniejszych w zakresie długości fali co najmniej od 380 nm do 780 nm. Zaproponowano metody ekstrapolacji dla przypadków, w których mierzony zakres długości fali jest mniejszy niż od 380 nm do 780 nm.
Znormalizowana metoda jest określona jako sumowanie w odstępach 1 nm w zakresie długości fali od 360 nm do 830 nm. Alternatywne uproszczone metody są określone dla większych odstępów (aż do 5 nm) i mniejszych zakresów (aż do od 380 nm do 780 nm). Alternatywne metody należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie i kiedy użytkownik dokonał przeglądu ich wpływu na końcowe wyniki.
Niniejszy dokument można stosować razem ze standardowym obserwatorem kolorymetrycznym CIE 1931 lub ze standardowym obserwatorem kolorymetrycznym CIE 1964.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO/CIE 11664-3:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Kolorymetria – Część 3: Składowe trójchromatyczne CIE
Data publikacji 02-08-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO/CIE 11664-3:2019 [IDT], ISO/CIE 11664-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11664-3:2013-08 - wersja angielska
ICS 17.180.20