PN-EN ISO 9698:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Jakość wody -- Tryt -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego do oznaczania stężenia aktywności trytu w próbkach z odpływów wód morskich, wód powierzchniowych, podziemnych, wodach deszczowych, wodach pitnych lub wodach trytowych ([3H]H2O).
Metoda nie ma zastosowania do bezpośredniej analizy trytu związanego organicznie; w takim wypadku wymagana jest dodatkowa obróbka chemiczna próbki (taka jak chemiczne utlenianie lub spalanie).
Przy odpowiednich warunkach technicznych, granica wykrywalności może wynosić nawet 1 Bq l-1. Stężenia aktywności trytu poniżej 106 Bq l-1 można oznaczać bez rozcieńczenia próbki.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9698:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Tryt -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego
Data publikacji 24-06-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 9698:2019 [IDT], ISO 9698:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9698:2015-10 - wersja angielska
ICS 13.060.60, 13.280