PN-EN ISO 9443:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Klasy jakości powierzchni prętów i walcówki walcowanych na gorąco

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania techniczne dostawy dotyczące jakości powierzchni walcowanych na gorąco okrągłych, kwadratowych, sześciokątnych prętów i walcówki o wymiarach nominalnych, dN, od 5 mm do 200 mm. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wyrobów o powierzchni jasnej i stali narzędziowych, jeżeli zostanie to uzgodnione między wytwórcą a zamawiającym przy zapytaniu ofertowym i zamawianiu.
Po uzgodnieniu między wytwórcą a zamawiającym niniejszy dokument może być stosowany do innych specjalnych profili.
Niniejszy dokument ma szczególne zastosowanie do stali konstrukcyjnych i zastosowań budowlanych.
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących dopuszczalnej głębokości odwęglenia.
Normy materiału prętów stalowych i walcówki mogą wykluczyć stosowanie jednej lub drugiej klasy jakości powierzchni niniejszego dokumentu. Mogą one również obejmować wymagania dla jakości powierzchni odbiegające od niniejszego dokumentu. W takich przypadkach wymagania normy materiału są decydujące.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9443:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Klasy jakości powierzchni prętów i walcówki walcowanych na gorąco
Data publikacji 03-10-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN ISO 9443:2018 [IDT], ISO 9443:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10221:1998 - wersja polska
ICS 77.140.60, 77.140.10, 77.140.20