PN-EN ISO 9339-2:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Optyka i przyrządy optyczne -- Soczewki kontaktowe -- Wyznaczanie grubości -- Część 2: Hydrożelowe soczewki kontaktowe

Zakres

Opisano metodę wyznaczania grubości miękkich (hydrożelowych) soczewek kontaktowych za pomocą czujnika o małej sile nacisku. Podano definicje dokładności, powtarzalności, warunków powtarzalnych, odtwarzalności, warunków odtwarzalnych, odchylenia standardowego odtwarzalności i granicy odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9339-2:2002 - wersja polska
Tytuł Optyka i przyrządy optyczne -- Soczewki kontaktowe -- Wyznaczanie grubości -- Część 2: Hydrożelowe soczewki kontaktowe
Data publikacji 06-02-2002
Data wycofania 05-03-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 49, Optyki i Przyrządów Optycznych
Wprowadza EN ISO 9339-2:1998 [IDT], EN ISO 9339-2:1998/AC:2000 [IDT], ISO 9339-2:1998 [IDT], ISO 9339-2:1998/Cor 1:2000 [IDT]
ICS 11.040.70