PN-EN ISO 9241-143:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 143: Formularze

Zakres

Podano wymagania i zalecenia dotyczące projektowania i oceny dialogów opartych na formularzach - w których użytkownik wypełnia, wybiera zapisy lub modyfikuje oznakowane pola w "formularzu" lub okienku dialogowym uwidocznionym przez system. Zapisy do formularzy wprowadzane są zwykle w postaci zapisów drukowanych (skróty lub pełne nazwy) lub wybieranych z dostępnych list opcji. Podano wytyczne dotyczące wyboru i projektowania tych elementów interfejsu użytkownika, które są stosowane w sposobach dialogu opartego na formularzach. Podano 30 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9241-143:2012 - wersja angielska
Tytuł Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 143: Formularze
Data publikacji 15-06-2012
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 9241-143:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9241-17:2002 - wersja angielska
ICS 13.180, 35.180