PN-EN ISO 9224:2012 - wersja niemiecka

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Ilościowe charakterystyki kategorii korozyjności

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa wyszczególnia sposób oszacowania szybkości korozji metali i stopów wystawionych na działanie naturalnej atmosfery przez okres większy niż jeden rok. Wartości szybkości korozji materiałów konstrukcyjnych mogą być użyte do obliczeń inżynieryjnych. Można je wyznaczyć dla każdej kategorii korozyjności i każdego ze standardowych metali. Aneks A podaje przypuszczalne wartości obliczonych maksymalnych ubytków korozyjnych podczas długotrwałej ekspozycji (aż do 20 lat) dla sześciu standardowych kategorii korozyjności. Aneks B podaje zakres przypuszczalnych średnich minimalnych i maksymalnych ubytków korozyjnych standardowych metali dla sześciu kategorii korozyjności po 10 i po 30 latach ekspozycji. Aneks C podaje procedury obliczenia ubytków korozyjnych stali w zależności od jej składu

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 9224:2012 - wersja niemiecka
Tytuł Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Ilościowe charakterystyki kategorii korozyjności
Data publikacji 17-04-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 9224:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12500:2002 - wersja polska
ICS 77.060