PN-EN ISO 846:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Tworzywa sztuczne -- Ocena działania mikroorganizmów

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody oznaczania pogarszania się właściwości tworzyw sztucznych pod wpływem działania grzybów i bakterii oraz mikroorganizmów glebowych. Celem normy nie jest oznaczanie biodegradowalności tworzyw sztucznych lub pogarszania właściwości kompozytów z włókien naturalnych.
Rodzaj i zakres pogarszania właściwości może być oznaczany za pomocą
a) oceny wizualnej
i/lub
b) zmiany masy
i/lub
c) zmiany innych właściwości fizycznych.
Badania mają zastosowanie do wszystkich tworzyw sztucznych o gładkiej powierzchni, którą można łatwo czyścić. Wyjątek stanowią materiały porowate, takie jak pianki z tworzyw sztucznych.
W niniejszym dokumencie stosuje się do badań te same grzyby co w normie IEC 60068-2-10. Metoda IEC, według której stosuje się tzw. „próbki złożone”, wymaga zaszczepienia próbek zawiesiną zarodników, inkubacji zaszczepionych próbki i oceny wzrostu grzybów jak również oddziaływania na właściwości fizyczne próbek.
Zakres badania i szczepy użyte do badań zależą od przewidywanego zastosowania tworzyw sztucznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 846:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Ocena działania mikroorganizmów
Data publikacji 10-05-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 846:2019 [IDT], ISO 846:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 846:2002 - wersja polska
ICS 07.100.99, 83.080.01