PN-EN ISO 8442-3:2004 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Sztućce i przybory stołowe -- Część 3: Wymagania dotyczące naczyń stołowych i dekoracyjnych naczyń stołowych pokrytych srebrem

Zakres

Określono materiały, wymagania użytkowe oraz metody badań dotyczące naczyń stołowych i dekoracyjnych naczyń stołowych pokrytych srebrem, wykonanych głównie z metali. Podano definicje dwunastu terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8442-3:2004 - wersja polska
Tytuł Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Sztućce i przybory stołowe -- Część 3: Wymagania dotyczące naczyń stołowych i dekoracyjnych naczyń stołowych pokrytych srebrem
Data publikacji 09-02-2004
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny RS SPU, Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
Wprowadza EN ISO 8442-3:1997 [IDT], ISO 8442-3:1997 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8442-3:2002 - wersja angielska
ICS 67.250, 97.040.60