PN-EN ISO 8434-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Część 1: Łączniki o kącie stożka 24°

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymiary i wymagania ogólne dla łączników rurowych o kącie stożka 24° z pierścieniem zacinającym i uszczelnieniem pierścieniem o przekroju kołowym (oznaczanych jako DKO), które są stosowane do łączenia lub przyłączania rur stalowych i z metali nieżelaznych o średnicach zewnętrznych od 4 mm do 42 mm włącznie. Niniejsze łączniki stosuje się w napędach i sterowaniach hydraulicznych i pneumatycznych oraz ogólnie w zakresie ciśnień i temperatur określonych w niniejszym dokumencie.
Łączniki są przeznaczone do przyłączania rur z końcami gładkimi i łączników przewodów giętkich do gniazd zgodnych z ISO 6149-1, ISO 1179-1 i ISO 9974-1. (W normie ISO 12151-2 określono odpowiednie łączniki przewodów giętkich).
Łączniki zapewniają połączenie o swobodnym przepływie płynu w układach hydraulicznych działających w zakresie ciśnień roboczych określonych w Tablicy 1. Ponieważ wiele czynników ma wpływ na ciśnienie, przy którym układ działa prawidłowo, podane wartości nie powinny być traktowane jako gwarantowane wartości minimalne. Każde zastosowanie wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań i potwierdzenia przez użytkownika i producenta, że są osiągane wymagane parametry.
UWAGA 1 Wymagania dla nowych projektów w układach hydraulicznych zostały podane w 9.6. Jeżeli wymagania dla układów pozwalają na stosowanie uszczelnień elastomerowych, zaleca się stosowanie łączników, które są zgodne z Normami Międzynarodowymi i zawierają uszczelnienie elastomerowe.
UWAGA 2 Stosowanie łączników w warunkach wykraczających poza określone graniczne ciśnienia i/lub temperatury podano w 5.4.
W niniejszym dokumencie określono również badania eksploatacyjne i kwalifikacyjne łączników.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8434-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Część 1: Łączniki o kącie stożka 24°
Data publikacji 07-12-2018
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza EN ISO 8434-1:2018 [IDT], ISO 8434-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8434-1:2010 - wersja polska
ICS 23.100.40