PN-EN ISO 8249:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Spawanie -- Określanie liczby ferrytu (FN) w stopiwie nierdzewnych chromowo-niklowych stali austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych dupleks

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę i aparaturę do:
— pomiaru zawartości ferrytu delta, wyrażonego jako liczba ferrytu (FN), w stopiwie ze stali nierdzewnych w przeważającym stopniu austenitycznych lub ferrytyczno-austenitycznych dupleks, poprzez siłę przyciągania między próbką metalu spawanego a standardowym magnesem trwałym;
— przygotowania i pomiaru standardowych wkładek do elektrod otulonych do spawania ręcznego. Ogólnie metoda jest również zalecana do pomiaru ferrytu spoin produkcyjnych i dla stopiw z innych procesów, takich jak spawanie łukowe elektrodą wolframową, spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu i spawanie łukiem krytym (w tym przypadku sposób wytwarzania wkładu powinien być zdefiniowany);
— kalibrowania innych przyrządów do pomiaru FN.
Metoda określona w niniejszym dokumencie jest przeznaczona do stosowania dla stopiw w stanie surowym po spawaniu i dla stopiw po obróbce termicznej, powodującej całkowitą lub częściową przemianę ferrytu w dowolną fazę niemagnetyczną. Obróbki termiczne austenizujące, zmieniające wielkość i kształt ferrytu, będą zmieniać odpowiedź magnetyczną ferrytu.
Metoda nie jest przeznaczona do pomiaru zawartości ferrytu w odlewach, odkuwkach lub przerobionych plastycznie próbkach ze stali austenitycznych lub próbkach ze stali ferrytyczno-austenitycznych dupleks.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8249:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Spawanie -- Określanie liczby ferrytu (FN) w stopiwie nierdzewnych chromowo-niklowych stali austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych dupleks
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 8249:2018 [IDT], ISO 8249:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8249:2005 - wersja polska
ICS 25.160.40