PN-EN ISO 8199:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Jakość wody – Ogólne wymagania i wytyczne dotyczące badania mikroorganizmów metodą hodowli

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i podano wytyczne dotyczące przeprowadzania czynności wspólnych dla różnych technik hodowli stosowanych w badaniach mikrobiologicznych wody, w szczególności przygotowywania próbek, pożywek hodowlanych i ogólnych wymagań dotyczących aparatury i sprzętu szklanego, chyba że określono inaczej we właściwej normie. W niniejszym dokumencie opisano również różne dostępne techniki hodowli stosowane do wykrywania i określania liczby mikroorganizmów oraz kryteria wyboru odpowiedniej techniki. Dokument ten jest przewidziany głównie do zastosowania w badaniach bakterii, drożdży i pleśni, ale niektóre jego elementy mają również zastosowanie w badaniach bakteriofagów, wirusów i pasożytów. Z zakresu wyłączone są techniki, takie jak metoda łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), które nie są oparte na hodowli mikroorganizmów.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8199:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody – Ogólne wymagania i wytyczne dotyczące badania mikroorganizmów metodą hodowli
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 8199:2018 [IDT], ISO 8199 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8199:2010 - wersja polska
ICS 07.100.20