PN-EN ISO 8199:2007 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Jakość wody -- Ogólne wytyczne oznaczania liczby bakterii metodą hodowli

Zakres

Podano wytyczne przeprowadzania czynności wspólnych dla wszystkich technik mikrobiologicznego badania wody, a w szczególności przygotowywania próbek, pożywek i aparatury. Opisano także różne dostępne metody oznaczania liczby bakterii i kryteria wyboru określonej techniki. Dotyczy przede wszystkim oznaczania bakterii, drożdży i grzybów. Niektóre aspekty mogą także znaleźć zastosowanie przy badaniu wirusów i pasożytów

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8199:2007 - wersja francuska
Tytuł Jakość wody -- Ogólne wytyczne oznaczania liczby bakterii metodą hodowli
Data publikacji 10-12-2007
Data wycofania 15-01-2010
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 8199:2007 [IDT], ISO 8199:2005 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 8199:2001 - wersja polska
ICS 07.100.20