PN-EN ISO 787-9:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-9:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Oznaczanie wartości pH wodnej zawiesiny

Zakres

Podano ogólną metodę oznaczania wartości pH wodnej zawiesiny próbki pigmentu lub wypełniacza. Opisano sposób przygotowania wody używanej w badaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-09-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN ISO 787-9:2000 - wersja polska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Oznaczanie wartości pH wodnej zawiesiny
Data publikacji 08-05-2000
Data wycofania 26-04-2019
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-9:1995 [IDT], ISO 787-9:1981 [IDT]
Zastępuje PN-C-04404-07:1987 - wersja polska, PN-C-04401-07:1993 - wersja polska
ICS 87.060.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 787-9:2019-04 - wersja angielska