PN-EN ISO 787-25:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 25: Porównanie barwy białych, czarnych i barwnych pigmentów w pełnym tonie -- Metoda kolorymetryczna

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę badania służącą do porównywania barwy białych, czarnych i barwnych pigmentów w pełnym tonie z uzgodnionym pigmentem odniesienia, z zastosowaniem pomiaru kolorymetrycznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 787-25:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 25: Porównanie barwy białych, czarnych i barwnych pigmentów w pełnym tonie -- Metoda kolorymetryczna
Data publikacji 27-03-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-25:2019 [IDT], ISO 787-25:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 787-25:2007 - wersja polska
ICS 87.060.10