PN-EN ISO 787-25:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-25:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 25: Porównanie barwy białych, czarnych i barwnych pigmentów w systemach o barwie prostej -- Metoda kolorymetryczna

Zakres

Podano ogólną metodę badania służącą do porównania barwy białych, czarnych lub barwnych pigmentów, w systemach o barwie prostej, z uzgodnionym pigmentem wzorcowym, z zastosowaniem pomiaru kolorymetrycznego

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-09-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN ISO 787-25:2007 - wersja polska
Tytuł Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 25: Porównanie barwy białych, czarnych i barwnych pigmentów w systemach o barwie prostej -- Metoda kolorymetryczna
Data publikacji 12-11-2007
Data wycofania 27-03-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 155, Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
Wprowadza EN ISO 787-25:2006 [IDT], ISO 787-25:1993 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 787-25:2007 - wersja angielska
ICS 87.060.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 787-25:2019-03 - wersja angielska