PN-EN ISO 7840:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Małe statki -- Węże paliwowe ognioodporne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono ogólne wymagania i badania własności fizycznych ognioodpornych węży przeznaczonych do doprowadzania benzyny i mieszanki benzyny z etanolem lub oleju napędowego i mieszanki oleju napędowego z biokomponentami, zaprojektowanych na ciśnienie robocze nieprzekraczające 0,34 MPa w przypadku węży o nominalnej średnicy wewnętrznej do 10 mm włącznie i 0,25 MPa w przypadku węży o średnicy wewnętrznej do 63 mm, stosowanych na jednostkach o długości kadłuba do 24 m. Norma dotyczy węży stosowanych na małych statkach wyposażonych w stałe instalacje paliwowe. Norma nie dotyczy węży znajdujących się całkowicie we wnęce na rufie jednostki, podłączonych bezpośrednio do silnika przyczepnego. Wymagania techniczne dla węży nieodpornych na ogień podano w ISO 8469. Wymagania techniczne dla stałych instalacji paliwowych podano w ISO 10088.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe W stosunku do normy zastępowanej zmieniono jedynie Załącznik ZA dotyczący powiązania normy z postanowieniami dyrektywy 2013/53/UE.
Numer normy PN-EN ISO 7840:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Węże paliwowe ognioodporne
Data publikacji 20-12-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 7840:2018 [IDT], ISO 7840:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7840:2013-10 - wersja angielska
ICS 47.080