PN-EN ISO 7346-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie ostrej, letalnej toksyczności substancji w odniesieniu do ryby słodkowodnej [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Część 3: Metoda przepływowa

Zakres

Przedstawiono przepływową metodę oznaczania ostrej, letalnej toksyczności stabilnych, nielotnych, pojedynczych substancji rozpuszczalnych w wodzie w określonych warunkach, w odniesieniu do ryby słodkowodnej [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)], w wodzie o określonej jakości

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 7346-3:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie ostrej, letalnej toksyczności substancji w odniesieniu do ryby słodkowodnej [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] -- Część 3: Metoda przepływowa
Data publikacji 20-12-2002
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 7346-3:1997 [IDT], ISO 7346-3:1996 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7346-3:2002 - wersja angielska
ICS 13.060.70