PN-EN ISO 7027-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie mętności -- Część 2: Metody półilościowe do oceny przezroczystości wód

Zakres

W niniejszym dokumencie określono następujące metody półilościowe do oceny przezroczystości wód:
a) pomiar zakresu widzenia za pomocą cylindra do pomiaru przezroczystości (odpowiedni do przezroczystej i lekko mętnej wody), patrz Rozdział 4.
b) pomiar zakresu widzenia w górnych warstwach wody za pomocą krążka wzorcowego przezroczystości (szczególnie odpowiedni do wody powierzchniowej, wody w kąpieliskach, ścieków i często używany w monitoringu morskim), patrz 5.1.
c) pomiar widoczności wykonany przez nurków na zadanej głębokości, patrz 5.2
UWAGA Metody ilościowe z zastosowaniem mętnościomierzy optycznych lub nefelometrów opisano w ISO 7027-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 7027-2:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie mętności -- Część 2: Metody półilościowe do oceny przezroczystości wód
Data publikacji 19-04-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN ISO 7027-2:2019 [IDT], ISO 7027-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 7027:2003 - wersja polska
ICS 13.060.60