PN-EN ISO 6974-3:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Gaz ziemny -- Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności -- Część 3: Precyzja i odchylenie

Zakres

W niniejszej części ISO 6974 opisano oczekiwaną precyzję metody chromatograficznej skonfigurowanej zgodnie z częścią 1 niniejszej normy. Deklarowana precyzja podaje wartości dla spodziewanej wielkości zmienności pomiędzy wynikami badań, gdy metoda opisana w części 1 jest zastosowana w jednym lub więcej kompetentnych laboratoriów. W niniejszej części ISO 6974 podano także wskazówki dotyczące oceny odchylenia.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6974-3:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Gaz ziemny -- Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności -- Część 3: Precyzja i odchylenie
Data publikacji 01-02-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 6974-3:2018 [IDT], ISO 6974-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6974-3:2006 - wersja polska
ICS 75.060