PN-EN ISO 6974-2:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6974-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Gaz ziemny -- Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności -- Część 2: Charakterystyki układu pomiarowego i statystyczne opracowanie wyników

Zakres

Określono sposoby opracowania danych w przypadku analizy gazu ziemnego. Podano sposób wyznaczania charakterystyk układu pomiarowego oraz statystyczne podejście do opracowania danych i obliczenia błędu, mające na celu oszacowanie niepewności wartości ułamków molowych oznaczanych składników

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6974-2:2006 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny -- Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności -- Część 2: Charakterystyki układu pomiarowego i statystyczne opracowanie wyników
Data publikacji 29-03-2006
Data wycofania 01-08-2012
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza ISO 6974-2:2001 [IDT], EN ISO 6974-2:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6974-2:2003 - wersja angielska
ICS 75.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6974-2:2012 - wersja angielska