PN-EN ISO 6974-1:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6974-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Gaz ziemny -- Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności -- Część 1: Wytyczne do analizy podstawowej

Zakres

Podano wytyczne dotyczące analizy ilościowej gazu ziemnego. Określono zasady i procedurę analizy oraz metody badania. W załączniku A podano charakterystyki porównawcze typowych metod analitycznych, które opisano w częściach od 3 do 6 niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6974-1:2006 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny -- Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności -- Część 1: Wytyczne do analizy podstawowej
Data publikacji 06-06-2006
Data wycofania 01-08-2012
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN ISO 6974-1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6974-1:2002 - wersja angielska
ICS 75.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6974-1:2012 - wersja angielska