PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera

Zakres

W punkcie 9.4.1 zamieszczono trzy uwagi, a w rozdziale 11 podrozdziały dotyczące powtarzalności i odtwarzalności. Dodano załącznik A (informacyjny), w którym podano wyniki badań międzylaboratoryjnych. W bibliografii dodano 3 nowe pozycje

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
Data publikacji 08-12-2004
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Żywności
Wprowadza EN ISO 6888-1:1999/A1:2003 [IDT]
ICS 07.100.30