PN-EN ISO 6887-5:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-5:2010 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych -- Część 5: Specyficzne zasady przygotowania mleka i przetworów mlecznych

Zakres

Niniejsza część ISO 6887 podaje zasady przygotowania próbek mleka i próbek przetworów mlecznych oraz ich zawiesiny do badań mikrobiologicznych w przypadku, kiedy próbki wymagają innego przygotowania niż podano w ISO 6887-1. ISO 6887-1 podaje ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych. Niniejsza część ISO 6887 opisuje jedynie metody przygotowania mające zastosowanie dla kilku drobnoustrojów równocześnie. To wyklucza przygotowanie mające zastosowanie do wykrywania i/lub oznaczania liczby pojedynczych drobnoustrojów. Niniejsza część jest odpowiednia dla następujących produktów: mleka i płynnych produktów mlecznych, produktów z mleka w proszku, kazeiny i kazeinianów, masła, lodów, sosów na bazie mleka, deserów i słodkiej śmietanki, mleka fermentowanego i śmietany, mleka i żywności dla dzieci na bazie mleka

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6887-5:2010 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych -- Część 5: Specyficzne zasady przygotowania mleka i przetworów mlecznych
Data publikacji 22-09-2010
Data wycofania 16-12-2010
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Żywności
Wprowadza EN ISO 6887-5:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8261:2002 - wersja polska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-5:2010 - wersja polska