PN-EN ISO 6887-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-1:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych

Zakres

Przedstawiono ogólne zasady przygotowania w warunkach tlenowych zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych dla potrzeb badań mikrobiologicznych produktów żywnościowych i pasz. Opisano rozcieńczalniki ogólnego zastosowania i do celów specjalnych, aparaturę i szkło laboratoryjne, ogólne zasady pobierania i przygotowania próbek oraz sposób przygotowania zawiesiny wyjściowej i kolejnych rozcieńczeń dziesięciokrotnych, z uwzględnieniem zalecanego czasu trwania procedury

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6887-1:2000 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych
Data publikacji 03-07-2000
Data wycofania 15-05-2017
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Żywności
Wprowadza EN ISO 6887-1:1999 [IDT], ISO 6887-1:1999 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 6887:1998PZ
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-1:2017-05 - wersja francuska, PN-EN ISO 6887-1:2017-05 - wersja angielska