PN-EN ISO 6719:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Pomiar charakterystyk odbicia powierzchni aluminiowych z zastosowaniem przyrządów sferycznych integrujących

Zakres

Podano metodę pomiaru charakterystyk całkowitego i rozproszonego odbicia światła od powierzchni aluminium, z zastosowaniem przyrządów sferycznych integrujących. Określono również zastosowanie do pomiaru odbicia lustrzanego (podstawowej wartości połysku) oraz względnego odbicia lustrzanego i względnego odbicia rozproszonego. Określono zasadę metody, aparaturę, kolejność postępowania oraz wyrażanie wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6719:2010 - wersja angielska
Tytuł Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Pomiar charakterystyk odbicia powierzchni aluminiowych z zastosowaniem przyrządów sferycznych integrujących
Data publikacji 16-12-2010
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 225, Lekkich Metali Nieżelaznych
Wprowadza EN ISO 6719:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12373-12:2004 - wersja polska
ICS 25.220.20