PN-EN ISO 6413:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów

Zakres

W niniejszym dokumencie określono reguły i symbole graficzne dla odwzorowania wielowypustów i wielokarbów w dokumentacji technicznej wyrobu.
Określone są dwa następujące sposoby odwzorowania:
a) Odwzorowanie dokładne
b) Odwzorowanie uproszczone
Reguły i symbole graficzne określone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie w rysunkach wykonawczych części (wałów i piast) oraz w rysunkach złożeniowych połączeń.
Uwaga Dla zachowania jednolitości, wszystkie rysunki w tym dokumencie zostały wykonane w rzutach prostokątnych według metody pierwszego kąta. Odwzorowanie metodą trzeciego kąta mogą być również stosowane w odniesieniu do przedstawionych reguł, bez uszczerbku dla nich.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6413:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Dokumentacja techniczna wyrobu -- Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów
Data publikacji 07-12-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 204, Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
Wprowadza EN ISO 6413:2018 [IDT], ISO 6413:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6413:2001 - wersja polska
ICS 01.100.20, 21.120.30