PN-EN ISO 636:2017-08 - wersja niemiecka

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania dotyczące klasyfikacji prętów i drutów do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego i ich stopiwa w stanie po spawaniu i po obróbce cieplnej dla stali niestopowych i stali drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 MPa lub minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do 570 MPa.
Niniejsza Norma Międzynarodowa jest kombinowaną specyfikacją klasyfikacji wykorzystującej system bazujący na granicy plastyczności i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa lub wykorzystującej system bazujący na wytrzymałości na rozciąganie i średniej energii łamania 27 J dla stopiwa.
a) Akapity i tablice oznaczone literą „A” są stosowane tylko do prętów i drutów klasyfikowanych według systemu bazującego na granicy plastyczności i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa.
b) Akapity i tablice oznaczone literą „B” są stosowane tylko do prętów i drutów klasyfikowanych według systemu bazującego na wytrzymałości na rozciąganie i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa.
c) Akapity i tablice nie oznaczone ani literą „A” ani literą „B” są stosowane do wszystkich prętów i drutów sklasyfikowanych zgodnie z niniejszym dokumentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 636:2017-08 - wersja niemiecka
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
Data publikacji 17-05-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 636:2017 [IDT], ISO 636:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 636:2016-02 - wersja angielska
ICS 25.160.20