PN-EN ISO 6185-4:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej

Zakres

W niniejszej części ISO 6185 określono minimalne charakterystyki bezpieczeństwa wymagane podczas projektowania, doboru materiałów, produkcji i prób sztywnych łodzi pneumatycznych (RIB) o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m i z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej.
Niniejsza część ISO 6185 ma zastosowanie do RIB typu IX i typu X przeznaczonych do użytku w zakresie temperatur eksploatacyjnych od – 20 °C do + 60 °C.
- Typ IX: Łodzie z napędem mechanicznym, wyposażone w tubę wypornościową pokrywającą co najmniej 85 % lewej i prawej burty, odpowiednie do żeglugi na wodach przybrzeżnych i wodach osłoniętych, przy sile wiatru do 6 stopni Beauforta włącznie i znaczącej wysokości fali do 2 m (kategorie projektowe C i D), o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m i z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej.
Typ X: Łodzie z napędem mechanicznym, wyposażone w tubę wypornościową pokrywającą co najmniej 85 % lewej i prawej burty, odpowiednie do żeglugi na wodach przy sile wiatru do 8 stopni Beauforta i znaczącej wysokości fali do 4 m (kategoria projektowa B), o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m i z silnikiem o mocy znamionowej 75 kW i większej.
UWAGA 1 Plany ogólne typowych łodzi typu IX i X pokazano odpowiednio w Załącznikach A i B.
UWAGA 2 W przypadku łodzi z silnikiem o mocy znamionowej 4,5 kW – patrz ISO 6185-1. W przypadku łodzi z silnikiem o mocy znamionowej od 4,5 kW do 15 kW włącznie – patrz ISO 6185-2. W przypadku łodzi o długości kadłuba mniejszej niż 8 m i z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej – patrz ISO 6185-3. Łodzie innych typów niż wymienione lub inne niż zdefiniowanego typu IX i typu X nie są objęte zakresem ISO 6185.
UWAGA 3 W przypadku łodzi pneumatycznych o długości kadłuba większej niż 8 m sugeruje się stosowanie wymagań ISO 6185-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6185-4:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 6185-4:2018 [IDT], ISO 6185-4:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6185-4:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 6185-4:2011/Ap1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 6185-4:2011 - wersja polska
ICS 47.080