PN-EN ISO 6185-3:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej

Zakres

W niniejszej części ISO 6185 określono minimalne charakterystyki bezpieczeństwa wymagane podczas projektowania, doboru materiałów, produkcji i prób łodzi pneumatycznych oraz łodzi pneumatycznych ze sztywnym dnem o długości kadłuba LH określonej zgodnie z ISO 8666 mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej.
Niniejsza część ISO 6185 ma zastosowanie do następujących typów łodzi pneumatycznych przeznaczonych do użytku w zakresie temperatur eksploatacyjnych od – 20 °C do + 60 °C:
– Typ VII: Łodzie z napędem mechanicznym wyposażone w tubę wypornościową zamocowaną do lewej i prawej burty, odpowiednie do żeglugi w warunkach kategorii projektowych C i D, nadające się do zainstalowania silnika o mocy znamionowej 15 kW i większej.
– Typ VIII: Łodzie z napędem mechanicznym wyposażone w tubę wypornościową zamocowaną do lewej i prawej burty, odpowiednie do żeglugi w warunkach kategorii projektowej B, nadające się do zainstalowania silnika o mocy znamionowej 75 kW i większej.
UWAGA 1 Plany ogólne typowych łodzi typu VII i VIII pokazano odpowiednio w Załącznikach A i B.
Niniejsza część ISO 6185 nie dotyczy łodzi jednokomorowych i łodzi wykonanych z materiałów niewzmocnionych i nie ma zastosowania do zabawek wodnych oraz pneumatycznych tratw ratunkowych.
UWAGA 2 Dla jednostek podlegających Dyrektywie Unii Europejskiej Rekreacyjne jednostki pływające (RCD), wyposażonych w silniki wbudowane na stałe z nietypowymi integralnymi układami wydechowymi, powinny być uwzględniane wymagania dotyczące emisji hałasu.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6185-3:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 6185-3:2018 [IDT], ISO 6185-3:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6185-3:2014-10 - wersja angielska, PN-EN ISO 6185-3:2014-10 - wersja polska
ICS 47.080