PN-EN ISO 6185-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Łodzie pneumatyczne -- Część 1: Łodzie z silnikiem o maksymalnej mocy znamionowej 4,5 kW

Zakres

W niniejszej części ISO 6185 określono minimalne charakterystyki bezpieczeństwa wymagane podczas projektowania, doboru materiałów, produkcji i prób łodzi pneumatycznych (łącznie ze sztywnymi łodziami pneumatycznymi) o długości całkowitej mniejszej niż 8 m i o minimalnym wyporze 1800 N. Niniejsza część ISO 6185 ma zastosowanie do następujących typów łodzi pneumatycznych przeznaczonych do użytku w zakresie temperatur eksploatacyjnych od – 5 °C do + 60 °C:
– Typ I: Łodzie pneumatyczne napędzane wyłącznie przy użyciu środków ręcznych;
– Typ II: Łodzie pneumatyczne o dopuszczalnej mocy znamionowej silnika 4,5 kW;
– Typ III: Kanadyjki i kajaki pneumatyczne (patrz Załącznik normatywny A);
– Typ IV: Jednostki pneumatyczne o napędzie żaglowym i o maksymalnej powierzchni żagla wynoszącej 6 m2 (patrz Załącznik normatywny B).
UWAGA 1 Plany ogólne typowych łodzi typu I, II i III podano odpowiednio w Załącznikach C, D i E.
UWAGA 2 W przypadku łodzi z silnikiem o mocy znamionowej 4,5 kW i większej – patrz ISO 6185-2 i ISO 6185-3.
Niniejsza część ISO 6185 nie dotyczy łodzi jednokomorowych i nie ma zastosowania do zabawek wodnych oraz pneumatycznych tratw ratunkowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe W stosunku do normy zastępowanej zmieniono Załącznik ZA i usunięto Załącznik ZB.
Numer normy PN-EN ISO 6185-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Łodzie pneumatyczne -- Część 1: Łodzie z silnikiem o maksymalnej mocy znamionowej 4,5 kW
Data publikacji 20-12-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 6185-1:2018 [IDT], ISO 6185-1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6185-1:2005 - wersja polska
ICS 47.080