PN-EN ISO 6142-1:2015-12 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych -- Część 1: Metoda wagowa dla mieszanin 1 rzędu

Zakres

W niniejszej części ISO 6142 określono metodę wagową sporządzania gazowych mieszanin wzorcowych w butlach, w których wartości ułamka ilościowego substancji (ułamek ilościowy) jednego lub więcej składników są spójne pomiarowo. W niniejszej części ISO 6142 opisano metodę obliczania niepewności związanej
z ułamkiem ilościowym każdego składnika. To obliczanie niepewności wymaga oceny udziałów niepewności spowodowanych czynnikami takimi jak proces ważenia, czystość składników, stabilność mieszaniny
i weryfikacja mieszaniny końcowej.
Niniejszą część ISO 6142 stosuje się tylko do mieszanin składników gazowych lub całkowicie odparowanych, które mogą być wprowadzane do butli w fazie gazowej lub ciekłej. W niniejszej części ISO 6142 są ujęte zarówno dwu jak i wieloskładnikowe mieszaniny gazowe (łącznie z mieszaninami typu gazu ziemnego). Niniejsza część ISO 6142 nie zawiera metod produkowania partii większej niż jedna mieszanina
w pojedynczym procesie.
W niniejszej części ISO 6142 podano wymaganie szacowania stabilności mieszaniny dla jej przewidywanego cyklu życia (maksymalnego czasu przechowywania), ale nie jest ona przeznaczona do stosowania
w przypadku składników, które reagują ze sobą w sposób niezamierzony. W niniejszej części ISO 6142 podano również wymaganie, aby zanieczyszczenia w każdym z gazów źródłowych lub cieczy użytych podczas sporządzania mieszaniny były oceniane i określane ilościowo.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6142-1:2015-12 - wersja polska
Tytuł Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych -- Część 1: Metoda wagowa dla mieszanin 1 rzędu
Data publikacji 24-01-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 6142-1:2015 [IDT], ISO 6142-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6142:2010 - wersja polska
ICS 71.040.40