PN-EN ISO 6103:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6103:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wyroby ścierne spojone -- Dopuszczalne niewyważenie ściernic w stanie dostawy -- Badanie

Zakres

Określono dopuszczalne wartości niewyważenia różnych ściernic w stanie dostawy oraz metodę pomiaru niewyważenia i badania ściernic spojonych. Podano następujące terminy i ich definicje: niewyważenie, niewyważenie własne ściernicy i niewyważenie zaobserwowane

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 6103:2002 - wersja polska
Tytuł Wyroby ścierne spojone -- Dopuszczalne niewyważenie ściernic w stanie dostawy -- Badanie
Data publikacji 17-05-2002
Data wycofania 15-07-2005
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 206, Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
Wprowadza EN ISO 6103:1999 [IDT], ISO 6103:1999 [IDT]
Zastępuje PN-M-59118:1961 - wersja polska
ICS 25.100.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6103:2005 - wersja angielska