PN-EN ISO 5527:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Ziarno zbóż -- Terminologia

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano terminy związane z ziarnem zbóż.
UWAGA 1 Oprócz terminów w języku angielskim i francuskim, dwóch z trzech oficjalnych języków ISO, w niniejszym dokumencie podano równoważne terminy w języku hiszpańskim, niemieckim i chińskim; są one publikowane na odpowiedzialność odpowiednich organów członkowskich Argentyny (IRAM), Niemiec (DIN)
oraz Chin (SAC) i zostały podane wyłącznie informacyjnie. Tylko terminy i definicje podane w oficjalnych językach mogą być uznane za terminy i definicje ISO.
Terminy podano pod następującymi nagłówkami:
2.1 Terminologia ogólna
2.2 Terminologia związana z fizjologią
2.3 Terminologia związana z morfologią
2.4 Terminologia związana z technologią ziarna zbóż
2.5 Terminologia związana z przetworami zbożowymi
2.6 Terminologia związana z metodami badań i pobierania próbek
UWAGA 2 Patrz ISO 5526 [6] dla listy podstawowych gatunków zbóż i ich nazw botanicznych i użytkowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5527:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Ziarno zbóż -- Terminologia
Data publikacji 18-03-2015
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Wprowadza EN ISO 5527:2015 [IDT], ISO 5527:2015 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 5527:1999 - wersja polska
ICS 01.040.67, 67.060