PN-EN ISO 5526:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i inne ziarno konsumpcyjne -- Nazewnictwo

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano listę nazw botanicznych najważniejszych gatunków:
a) zbóż (Rozdział 3);
b) nasion roślin strączkowych (Rozdział 4);
c) innych ziarn konsumpcyjnych (Rozdział 5).
UWAGA Oprócz terminów używanych w językach angielskim i francuskim, dwóch z trzech oficjalnych języków w ISO, w niniejszym dokumencie podano równoważne terminy w językach chińskim i niemieckim; są one publikowane na
odpowiedzialność odpowiednich organów członkowskich Chin (SAC) oraz Niemiec (DIN) i zostały przytoczone wyłącznie w celach informacyjnych. Tylko terminy podane w oficjalnych językach mogą być uznane za terminy ISO.
Podano także listę nazw roślin stabilizowanych według International Seed Testing Association (ISTA).
W załączniku wyszczególniono najczęściej spotykane synonimy nazw botanicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5526:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i inne ziarno konsumpcyjne -- Nazewnictwo
Data publikacji 12-06-2013
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
Wprowadza EN ISO 5526:2013 [IDT], ISO 5526:2013 [IDT]
ICS 01.040.67, 67.060