PN-EN ISO 5398-4:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 4: Ilościowa metoda plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP)

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania chromu w wodnych roztworach otrzymanych ze skóry. Analiza ta służy do określania całkowitej zawartości chromu w skórze, a nie do oznaczania poszczególnych jego związków lub stopni utlenienia.
Niniejsza metoda opisuje oznaczanie chromu poprzez plazmę wzbudzoną indukcyjnie (ICP) i ma zastosowanie do skór, w których przewidywana zawartość tlenku chromu przekracza 1 mg/kg. Są w niej zawarte dwie techniki przygotowania roztworu do analizy. W przypadku dyskusyjnym stosuje się technikę mokrego utleniania.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5398-4:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 4: Ilościowa metoda plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP)
Data publikacji 26-04-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 5398-4:2019 [IDT], ISO 5398-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5398-4:2008 - wersja polska
ICS 59.140.30