PN-EN ISO 5398-3:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 3: Ilościowa metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania chromu w wodnych roztworach otrzymanych ze skóry. Analiza ta służy do określania całkowitej zawartości chromu, a nie do oznaczania poszczególnych jego związków lub stopni utlenienia.
W niniejszej części opisano metodę oznaczania chromu za pomocą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Metoda ta ma zastosowanie do skór, w których zawartość tlenku chromu jest większa niż 5 mg/kg. Są w niej zawarte dwie techniki przygotowania roztworu, który ma być analizowany. W przypadku dyskusyjnym należy stosować technikę mokrego utleniania.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5398-3:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 3: Ilościowa metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej
Data publikacji 31-10-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 5398-3:2018 [IDT], ISO 5398-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5398-3:2008 - wersja polska
ICS 59.140.30