PN-EN ISO 5398-1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 1: Ilościowa metoda miareczkowa

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania chromu w wodnych roztworach otrzymanych ze skóry. Analiza ta służy do określania całkowitej zawartości chromu, a nie do oznaczania poszczególnych jego związków lub stopnia utlenienia.
W niniejszej metodzie chrom oznacza się poprzez jodometryczne miareczkowanie. Metoda ta ma zastosowanie do skór garbowania chromowego, w których zawartość tlenku chromu jest większa niż 0,3 %. Opisano, jako alternatywne, dwie różne metody przeprowadzania chromu do roztworu. Sposób oznaczania jest odpowiedni dla roztworów uzyskiwanych obydwiema metodami.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5398-1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 1: Ilościowa metoda miareczkowa
Data publikacji 30-10-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 5398-1:2018 [IDT], ISO 5398-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5398-1:2008 - wersja polska
ICS 59.140.30