PN-EN ISO 5395-3:2014-02 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki trawnikowe z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie

Zakres

1.1 W niniejszej części ISO 5395 określono wymagania bezpieczeństwa i ich weryfikację
dla wyposażonych w silnik spalinowy, prowadzonych przez operatora jadącego (w pozycji siedzącej na maszynie), kosiarek trawnikowych rotacyjnych i kosiarek trawnikowych bębnowych (dalej zwanych „kosiarką trawnikową”), wyposażonych w:
- metalowe elementy tnące; i/lub
- niemetalowe elementy tnące zawierające jeden lub wiele elementów tnących zamocowanych przegubowo na napędzanym, obrotowym zespole, gdzie te elementy tnące wykonują cięcie dzięki sile odśrodkowej i każdy pojedynczy element tnący ma energię kinetyczną równą 10 J lub więcej.
Niniejsza część ISO 5395 nie ma zastosowania do:
- kosiarek trawnikowych typu robot i sterowanych zdalnie pilotem, kosiarek bijakowych, kosiarek łąkowych, kosiarek listwowych, przyczepianych/półzawieszanych maszyn do cięcia trawy i maszyn do wycinania roślinności drzewiastej;
- zespołów tnących, gdy są używane w połączeniu z ciągnikiem rolniczym;
- kosiarek trawnikowych napędzanych elektrycznie i napędzanych z akumulatora.
1.2 W niniejszej części ISO 5395 omówiono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń
lub zdarzenia (patrz Załącznik C) znaczące dla kosiarek trawnikowych, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach dającego się przewidzieć przez producenta użytkowania nieprawidłowego.
1.3 Niniejsza część ISO 5395 nie ma zastosowania do kosiarek trawnikowych, które zostały wyprodukowane przed datą opublikowania niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5395-3:2014-02 - wersja polska
Tytuł Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki trawnikowe z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie
Data publikacji 28-09-2018
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 5395-3:2013 [IDT], ISO 5395-3:2013 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 65.060.70