PN-EN ISO 527-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 2: Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania

Zakres

Przedstawiono metody wybiórczo stosowane do następujących materiałów: sztywnych i półsztywnych tworzyw termoplastycznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku, wytłaczania i odlewania, w tym kompozytów wzmocnionych i napełnionych np. krótkimi włóknami, małymi prętami, płytkami lub granulkami, z pominięciem włókien tekstylnych. Metody te są stosowane również w odniesieniu do tworzyw nienapełnionych. Stosuje się je także w odniesieniu do sztywnych i półsztywnych tworzyw termoutwardzalnych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i odlewania z uwzględnieniem kompozytów wzmocnionych i napełnionych, z pominięciem włókien tekstylnych jako wzmocnienia, i w odniesieniu do termotropowych polimerów ciekłokrystalicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 527-2:2012/Ap1:2013-09E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 527-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 2: Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania
Data publikacji 05-04-2012
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 527-2:2012 [IDT], ISO 527-2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 527-2:1998 - wersja polska
ICS 83.080.01
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 527-2:2012/Ap1:2013-09E