PN-EN ISO 5178:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Badania niszczące spoin materiałów metalowych -- Próba rozciągania wzdłużnego metalu spoiny w połączeniach spawanych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wielkości próbek do badań i procedurę próby rozciągania wzdłużnego cylindrycznych próbek do badań w celu określenia właściwości mechanicznych metalu spoiny w złączu spawanym.
Niniejszy dokument dotyczy materiałów metalowych we wszystkich postaciach produktu, ze spoinami wykonanymi w dowolnym procesie spawania, mającymi wymiary złącza, które są wystarczające do uzyskania cylindrycznych próbek do badań o wymiarach zgodnych z ISO 6892-1.
O ile nie określono inaczej, dla poszczególnych punktów w tym dokumencie obowiązują ogólne zasady określone w ISO 6892-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5178:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Badania niszczące spoin materiałów metalowych -- Próba rozciągania wzdłużnego metalu spoiny w połączeniach spawanych
Data publikacji 16-04-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 5178:2019 [IDT], ISO 5178:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5178:2011/Ap1:2016-06 - wersja angielska, PN-EN ISO 5178:2011 - wersja angielska
ICS 25.160.40