PN-EN ISO 4259-2:2018-01 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 2: Interpretacja i zastosowanie danych precyzji dotyczących metod badania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono sposób zastosowania estymatorów precyzji metody badania uzyskanych z ISO 4259-1. W szczególności podano procedury ustalania wartości granicznych wymagań dla właściwości w oparciu o precyzję metody badania, gdy właściwość jest oznaczana z użyciem określonej metody badania, i przy sprawdzaniu statusu zgodności z wymaganiami kiedy są sprzeczne wyniki między dostawcą i odbiorcą. Inne zastosowania niniejszej precyzji metody badania są krótko opisane w podstawowy sposób bez związanych z nimi procedur.

Procedury podane w niniejszym dokumencie opracowano w szczególności dla metod badań przetworów naftowych i produktów podobnych, które są zwykle substancjami jednorodnymi. Procedury opisane w niniejszym dokumencie jednak mogą być również zastosowane do innych typów substancji jednorodnych. Przed zastosowaniem niniejszego dokumentu do produktów, dla których założenie o jednorodności może być kwestionowane, konieczne są wnikliwe badania.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4259-2:2018-01 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 2: Interpretacja i zastosowanie danych precyzji dotyczących metod badania
Data publikacji 07-06-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 4259-2:2017 [IDT], ISO 4259-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4259:2009 - wersja polska
ICS 75.080