PN-EN ISO 4254-9:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Siewniki

Zakres

W niniejszym dokumencie, przeznaczonym do stosowania łącznie z ISO 4254-1, określono wymagania bezpieczeństwa i sposób ich weryfikacji na etapie projektowania i budowy zawieszanych, półzawieszanych, przyczepianych lub samobieżnych siewników, włącznie z siewnikami wykonującymi połączone funkcje wysiewania nasion i nawozów oraz siewników ze zintegrowanymi i nieodłączalnymi aktywnymi zespołami uprawowymi, używanych w rolnictwie. Dodatkowo określono w nim rodzaj informacji dotyczących zasad bezpiecznej pracy (włącznie z ryzykiem resztkowym), jakie powinien dostarczyć producent.
Niniejszy dokument ma zastosowanie również do systemów wysiewu, których komponenty do umieszczania nasion w glebie, do dozowania nasion i do przechowywania nasion są rozdzielone między dwa lub więcej powiązanych pojazdów.

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących (wymienionych w Załączniku A), sytuacji zagrożeń oraz zdarzeń niebezpiecznych, istotnych dla siewników, gdy są używane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania przewidzianego przez producenta, z wyjątkiem zagrożeń powodowanych przez:
- zjawiska elektrostatyczne,
- zewnętrzne wpływy na sprzęt elektryczny,
- awarię zasilania,
- awarię i/lub nieprawidłowe działanie układu sterowania,
- niewystarczającą widoczność ze stanowiska kierowców/operatorów,
- funkcje jazdy (jazda, hamowanie, itp.),
- pęknięcie części obracających się z dużą prędkością,
- sprzęt do załadunku nasion (i nawozu), oraz
- ruchome części przeniesienia napędu, z wyjątkiem wymagań wytrzymałościowych dla osłon.
Ten dokument nie ma zastosowania do:
- rozsiewaczy nawozów, przeznaczonych wyłącznie do nawożenia nawozami stałymi (objęte ISO 4254-8),
- konserwacji lub napraw wykonywanych przez pracowników profesjonalnego serwisu, lub
- zagrożeń środowiskowych (z wyjątkiem hałasu), oraz
- do siewników wyprodukowanych przed datą jego publikacji.
Gdy wymagania niniejszego dokumentu różnią się od podanych w ISO 4254-1, wymagania niniejszego dokumentu mają pierwszeństwo przed wymaganiami ISO 4254-1, dla maszyn które zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4254-9:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Siewniki
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 4254-9:2018 [IDT], ISO 4254-9:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14018+A1:2010 - wersja polska
ICS 65.060.30