PN-EN ISO 4098:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji wymywalnych wodą, substancji nieorganicznych wymywalnych wodą i substancji organicznych wymywalnych wodą

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania substancji wymywalnych wodą, substancji nieorganicznych wymywalnych wodą i substancji organicznych wymywalnych wodą.
Metoda może być stosowana do wszystkich rodzajów skór. Wyniki otrzymywane podczas tej analizy zależą od takich czynników jak:
— stopień rozdrobnienia skóry;
— temperatura ekstrakcji;
— czas ekstrakcji;
— stosunek masy skóry do ilości wody.
Zaleca się, aby warunki badania były dokładnie odtwarzane, aby w konsekwencji otrzymywać porównywalne wyniki.
W filtracie znajdują się zawsze jakieś sole amonowe jako część substancji rozpuszczalnych w wodzie, a następnie są one rozkładane podczas spalania. Podwyższają one wynik oznaczania substancji organicznych wymywalnych wodą. Jeżeli jest to wymagane, oddzielnie może być oznaczone stężenie soli amonowych w filtracie.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4098:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji wymywalnych wodą, substancji nieorganicznych wymywalnych wodą i substancji organicznych wymywalnych wodą
Data publikacji 24-10-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 4098:2018 [IDT], ISO 4098:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4098:2007 - wersja polska
ICS 59.140.30