PN-EN ISO 4048:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w dichlorometanie i zawartości wolnych kwasów tłuszczowych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania substancji obecnych w skórze, które są rozpuszczalne w dichlorometanie. Metoda ta jest stosowana do wszystkich rodzajów skór.
Nie wszystkie tłuszcze i substancje do nich podobne mogą być ekstrahowane ze skóry za pomocą rozpuszczalników organicznych; mogą być one częściowo rozpuszczalne i częściowo związane ze skórą. Z drugiej strony rozpuszczalnik może rozpuścić substancje nietłuszczowe, na przykład siarkę i środki impregnujące, które stwarzają trudności w oznaczaniu liczby kwasowej i liczby zmydlenia tłuszczu.
W niniejszym dokumencie opisano dwie techniki stosowane do ekstrakcji substancji tłuszczowych: 1) ekstrakcja z wykorzystaniem aparatu Soxhleta; i 2) ekstrakcja z wykorzystaniem ekstrakcyjnego systemu ciśnieniowego.
Jako że ekstrakcja często przeprowadzana jest łącznie z oznaczaniem wolnych kwasów tłuszczowych zawartych w skórze, w niniejszej metodzie zawarta jest właściwa procedura oznaczania wyekstrahowanych wolnych kwasów tłuszczowych.
Przyrząd i technika opisana w tej metodzie są także odpowiednie do poddania skóry ekstrakcji za pomocą innych rozpuszczalników niż dichlorometan (aczkolwiek warunki temperaturowe mogą wymagać zmian w przypadku ekstrakcji wysokociśnieniowej).

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4048:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w dichlorometanie i zawartości wolnych kwasów tłuszczowych
Data publikacji 08-10-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
Wprowadza EN ISO 4048:2018 [IDT], ISO 4048:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 4048:2009 - wersja polska
ICS 59.140.30