PN-EN ISO 4043:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Tłumaczenie symultaniczne -- Kabiny przenośne -- Wymagania

Zakres

Niniejszy dokument podaje wymagania i zalecenia dotyczące wytwarzania przenośnych kabin do tłumaczenia symultanicznego. Podstawowymi cechami kabin przenośnych, które odróżniają je od stałych kabin do tłumaczenia symultanicznego jest możliwość rozmontowania, przeniesienia i zainstalowania w salach konferencyjnych nie wyposażonych w kabiny stałe. Niniejszy dokument zapewnia również użyteczność i dostępność kabin dla wszystkich tłumaczy, włączając tych o specjalnych potrzebach.
Wymagania dotyczące użytkowania i usytuowania kabin przenośnych opisano w Załączniku A.
W połączeniu z ISO 2603 lub niniejszym dokumentem, ISO 20108 i ISO 20109 określają wymagania dotyczące zarówno jakości i transmisji dźwięku i obrazu dostarczanego tłumaczom jak i niezbędnego wyposażenia kabin.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4043:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Tłumaczenie symultaniczne -- Kabiny przenośne -- Wymagania
Data publikacji 24-01-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 4043:2016 [IDT], ISO 4043:2016 [IDT]
ICS 91.040.10