PN-EN ISO 4042:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4042:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Części złączne -- Powłoki elektrolityczne

Zakres

Określono wymagania dotyczące części złącznych ze stali lub stopów miedzi powlekanych elektrolitycznie. Określono grubość, a także sposób zmniejszania kruchości wodorowej części złącznych o dużej wytrzymałości lub utwardzonych powierzchniowo. Podano pięć terminów i ich definicje; oraz terminy w języku angielskim

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 4042:2001 - wersja polska
Tytuł Części złączne -- Powłoki elektrolityczne
Data publikacji 11-09-2001
Data wycofania 15-11-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN ISO 4042:1999 [IDT], ISO 4042:1999 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 4042:1996 - wersja polska
ICS 25.220.40, 21.060.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4042:2018-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004P